VÆRKTØJSKASSEN

 

Partnerskaber om børns læring mellem skoler og kulturinstitutioner skal bringe det bedste i spil fra begge verdener. Muligvis har parterne ikke samarbejdet før. Og hvis de har har, har man muligvis bevæget sig på hver sin banehalvdel. Vi har forsøgt at åbne for dette med projektet.

På denne side findes de værktøjer vi har brugt undervejs. Derudover kan der findes artikler skrevet ifm. med projektet samt links til videoer optaget i processen.

Fælles målsætning

I begyndelsen af processen lagde vi ud med en samtale i hvert partnerskab om, hvad der er de helt centrale fælles mål for samarbejdet og forløbet. Der har vi brugt denne model. Det er en model, som parterne løbende er blevet opfordret til at tage frem og evaluere deres fremgang og forløb ud fra, fordi målet er, at disse centrale mål er synlige og penetrerer forløbets indhold og aktiviteter.  

PROJEKT TUNING

Undervejs i forløbet har de forskellige projekter givet hinanden tværkollegial sparring. Det er vi gjort for at skærpe fokus på projektets mål, samarbejde, aktiviteter og udbytte. Vi har brugt en model, vi har lånt fra High Tech High skolerne i San Diego, USA, der hedder Project Tuning - i en tidsmæssigt reduceret version. Her går man frem efter en fastlagt skabelon for sparringsprocessen med tidsmæssigt afgrænsede fokusområder for samtalen. Værktøjet kan ses herunder:

GODE TIPS, VI HAR SAMLET OP I FORLØBET

 1. Flow: Giv rum for at noget kan opstå i processen og nogle børn bliver fanget på engagementet og kan få lov at nørde ud af en bestemt sti – mens andre kan bevæge sig videre (fordybelsesfokus kontra/og produkt/resultatfokus)​

 2. En del af et forløb med forudgående og opfølgende elementer på skolen som en integreret del af årsplanen

 3. Lærerne er involveret og integreret i forløbet og spiller en klar rolle i undervisningen.

 4. At det foregår i et autentisk miljø og/eller med en ”autentisk person”.

 5. At møde ”fagnørden”, specialisten der brænder for et særligt felt har stor betydning

 6. Kom væk fra skolematriklen

 7. Tydeligt fagligt fokus

 8. Rum for improvisation

 9. Værtsskab: at det er lækket at komme til

 10. Tydeliggøre læringsmål fysisk (se foto fra Boserupgård)

 11. Tydelige roller for hhv lærer og kulturaktør

 12. Fælles planlægning af det konkret forløb

 13. Hver elev skal have mulighed for at være aktivt involveret, have autentisk værktøj el.l. mellem hænderne osv.

 14. Gentag samarbejdet mellem partnere – det giver større rutine

 15. Eleverne som ambassadører og med-undervisere i at brede det ud til andre klasser.

 16. Elever som dokumenterer forløbet og kommunikerer om det til andre klasser, der også kunne få glæde af det

 17. Kan det bredes ud til kolleger med fokus på andre faglige mål?  (ikke en lukket fest)

 18. Forarbejde er vigtigt, tydelig tidsplan, tydelig rammesætning af det konkrete forløb: hvem gør hvad, skarp rollefordeling, hvilke processer er der i elevernes arbejde m.m.

 19. Brug god kemi til at nå endnu længere

 20. Hver elev har dokumentationsmappe hvor de samler ’evidence’ og oplevelser gennem hele forløbet, så det ikke hopper af sporet, selvom der så er sygdom, idrætsdag, går nogle uger eller andet.

Fælles målsætning

I begyndelsen af processen lagde vi ud med en samtale i hvert partnerskab om, hvad der er de helt centrale fælles mål for samarbejdet og forløbet. Der har vi brugt denne model. Det er en model, som parterne løbende er blevet opfordret til at tage frem og evaluere deres fremgang og forløb ud fra, fordi målet er, at disse centrale mål er synlige og penetrerer forløbets indhold og aktiviteter.  

PROJEKTPLAN

For at komme omkring alle de vigtige punkter i forberedelsen og udviklingen af læringsforløbene har partnerskaberne brugt rammen til højre til at lave fælles projektplan for forløbene, hvor man får talt vigtige punkter igennem.

Modellen er videreudviklet til nedenstående skabelon for forløbene, som er koblet med læringsmål og andre elementer, der er med på portalen MinUddannelse.

ARTIKLER & VIDEOER

Som en del af projektet er der løbende blevet skudt videoer af de lærende partnerskaber i aktion. Derudover er der blevet udarbejdet to artikler omhandlende udeskoledidaktik (Tim Krat) og brugen af Mantle of the Expert-metoden i en Åben Skole-sammenhæng (Luke Abbott/Autens). Her følger links til dem alle:

Artikler

 

National Åben Skole-dag

Foruden den for projektet planlagte proces blev én observationsdag arrangeret på tværs af de lærende partnerskaber for at være en del af National Åben Skole dag. Denne blev afholdt d. 22. september 2016 i Boserup Skov, hvor tre af de fem deltagende partnerskaber deltog med elever og fik synliggjort deres undervisningsforløb. Dagen havde desuden besøg af lokalpolitikere og –

presse samt den tidligere Børne-, undervisnings- og ligestillingsminister, Ellen Trane Nørby. Til højre ses en video optaget på dagen.

Lærende partnerskaber - Lynghøjskolen og Åben Dans

Lærende partnerskaber - Roskilde Bibliotek, Roskilde Museum, Himmelev og Hedegårdenes Skole

Lærende partnerskaber - Museet for SamtidsKunst & Absalons Skole