EVALUERING

Som afrapportering på projekt Lærende Partnerskaber er Roskilde Kommune blevet bedt om at udarbejde en evaluering af Danmarks Evalueringsinstitut EVA.

Evalueringen er skrevet i tæt samarbejde med Autens og beskriver projektet, dets mål, sammenhængen mellem indsatser og mål samt de resultater, der er opnået i projektperioden.

Evalueringsrapporten kan downloades her.