EVALUERING

Som afrapportering på projekt Lærende Partnerskaber er Roskilde Kommune blevet bedt om at udarbejde en evaluering af Danmarks Evalueringsinstitut EVA.

Evalueringen er skrevet i tæt samarbejde med Autens og beskriver projektet, dets mål, sammenhængen mellem indsatser og mål samt de resultater, der er opnået i projektperioden.

Evalueringsrapporten kan downloades her.

Websitet er udviklet af Autens for Roskilde Kommune

Om projektet

Åben Skole-projektet Lærende Partnerskaber har til formål at udvikle længerevarende læringsforløb mellem skoler og kulturinstitutioner i Roskilde Kommune. Procesdesignet er udviklet i tæt samarbejde mellem Roskilde Kommunes Skole & Klub og Kultur samt konsulenthuset Autens, der faciliterer forløbet. 

Projektet gennemføres i 2016-17 med støtte fra Undervisningsministeriet.